SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 30. Petak, 3. kolovoza 2012.
GRAD CRIKVENICA

37.

Na temelju članka 8. i 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01. - Vjerodostojno tumačenje, 106/03., 129/05., 109/ 07., 125/08. i 36/09. i 150/11), članka 8. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09. i ispr. 34/09.) i članka 3. i 9. Odluke o javnim priznanjima Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/10.), Gradonačelnik Grada Crikvenice, dana 1. kolovoza 2012. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli zahvalnica Grada Crikvenice

Članak 1.

Gradonačelnik Grada Crikvenice dodjeljuje zahvalnice Grada Crikvenice za iznimnu hrabrost i požrtvovanost u obrani ljudskih života i imovine u vatrogasnoj akciji na području Grada Crikvenice 23. i 24. srpnja 2012. godine i to:

1. Vatrogasna zajednica Grada Zagreba

2. Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba

3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Hrašće

4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Sesvete

5. Vatrogasna zajednica Varaždinske županije

6. Dobrovoljno vatrogasno društvo Varaždin

7. Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina

8. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornji Kučan

9. Dobrovoljno vatrogasno društvo Ivanec

10. Dobrovoljno vatrogasno društvo Klenovnik

11. Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Voća

12. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gojanec

13. Dobrovoljno vatrogasno društvo Hrženica

14. Vatrogasna zajednica Karlovačke županije

15. Vatrogasna zajednica Grada Karlovca

16. Područna vatrogasna zajednica grada Duga Rese i općine Bosiljevo

17. Područna vatrogasna zajednica Ogulin

18. Dobrovoljno vatrogasno društvo Ogulin

19. Dobrovoljno vatrogasno društvo Oštarije

20. Dobrovoljno vatrogasno društvo Josipdol

21. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kamensko

22. Dobrovoljno vatrogasno društvo Karlovac

23. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gradac

24. Dobrovoljno vatrogasno društvo Hrnetić - Novaki

25. Dobrovoljno vatrogasno društvo Belavići

26. Dobrovoljno vatrogasno društvo Stara Sela

27. Dobrovoljno vatrogasno društvo Duga Resa

28. Javna vatrogasna postrojba Grada Karlovca

29. Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije

30. Vatrogasna zajednica Grada Sveta Nedelja

31. Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveta Nedelja

32. Dobrovoljno vatrogasno društvo Stupnik

33. Vatrogasna zajednica Grada Jastrebarsko

34. Dobrovoljno vatrogasno društvo Cvetković

35. Dobrovoljno vatrogasno društvo Domagović

36. Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko

37. Dobrovoljno vatrogasno društvo Petrovina

38. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornji Desinec

39. Dobrovoljno vatrogasno društvo Šenkovec

40. Vatrogasna zajednica Ličko-senjske županije

41. Javna vatrogasna postrojba Grada Senja

42. Dobrovoljno vatrogasno društvo Otočac

43. Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra

44. DUZS Državna intervencijska postrojba Zadar

45. Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke

46. Javna vatrogasna postrojba Grada Krka

47. Javna vatrogasna postrojba Delnice

48. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrbovsko

49. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevica

50. Dobrovoljno vatrogasno društvo Jelenje

51. Dobrovoljno vatrogasno društvo Ravna Gora

52. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kupjak

53. Dobrovoljno vatrogasno društvo Stari Laz

54. Dobrovoljno vatrogasno društvo Fužine

55. Dobrovoljno vatrogasno društvo Skrad

56. Dobrovoljno vatrogasno društvo Mrkopalj

57. Dobrovoljno vatrogasno društvo Škrljevo

58. Dobrovoljno vatrogasno društvo Klana

59. Dobrovoljno vatrogasno društvo Lič

60. Dobrovoljno vatrogasno društvo Sušak

61. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kostrena

62. Dobrovoljno vatrogasno društvo Njivice

63. Dobrovoljno vatrogasno društvo Lokve

64. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrata

65. Dobrovoljno vatrogasno društvo Čavle

66. Dobrovoljno vatrogasno društvo Halubjan

67. Dobrovoljno vatrogasno društvo Hreljin

68. Dobrovoljno vatrogasno društvo Blaževci Plementaš

69. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrbovsko - Lukovdol

70. Dobrovoljno vatrogasno društvo Drenova

71. Dobrovoljno vatrogasno društvo Dobrinj

72. Dobrovoljno vatrogasno društvo Čabar

73. Dobrovoljno vatrogasno društvo Prezid

74. Dobrovoljno vatrogasno društvo Delnice

75. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tršće

76. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gerovo

77. Dobrovoljno vatrogasno društvo Sunger

78. Dobrovoljno vatrogasno društvo Željezničar -
Moravice

79. Dobrovoljno vatrogasno društvo San Marino
Novi Vinodolski

80. Dobrovoljno vatrogasno društvo Bribir

81. Dobrovoljno vatrogasno društvo Crikvenica

82. Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice

83. GMB HKOV PPNOS OSRH GOSPIĆ-KNIN

84. Zapovjednik protupožarnih namjenski organiziranih
snaga (PP NOS) OSRH - General bojnik Mato
Obradović

85. dr. sc. Jadran Perinić, ravnatelj DUZS-a

86. Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik
Republike Hrvatske

87. Policijska uprava PGŽ - načelnik Tomislav Dizdar

88. Vatrogasna zajednica PGŽ - predsjednik Hinko Mance

89. Vatrogasna zajednica PGŽ - zapovjednik Slavko Gauš

90. DUZS - Rijeka - pročelnik Matko Škalamera

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/12-01/28

Ur. broj: 2107/01-04/05-12-1

Crikvenica, 1. kolovoza 2012.

GRADONAČELNIK

Damir Rukavina, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=793&mjesto=10003&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr