SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 30. Petak, 3. kolovoza 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

87.

Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine« broj 141/06), članka 2. i članka 11. Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (»Narodne novine« 35/08), članka 36. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/10 i 26/12), članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine«broj 23/09) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 41/09 ), Obnašatelj dužnosti Župana Primorsko-goranske županije, zamjenik Župana prof.dr. sc. Vidoje Vujić, dana 30. srpnja 2012. godine, donio je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 1/2011 - u daljnjem tekstu: Odluka), iza članka 4. dodaje se novi članak 4.a i glasi:

»Članak 4.a

U Uredu unutarnje revizije dodatno se obavljaju i poslovi uspostave i nadzora nad sustavom kvalitete, potpuno neovisni od poslova unutarnje revizije.«

Članak 2.

Članak 5. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Ured unutarnje revizije ima voditelja i unutarnje revizore te službenika zaduženog za obavljanje poslova uspostave i nadzora nad sustavom kvalitete.«

Članak 3.

U članku 7. iza stavka 2. Odluke, dodaje se novi stavak 3. i glasi:

»Službenik zadužen za obavljanje poslova uspostave i nadzora nad sustavom kvalitete za svoj rad izravno odgovara Županu.«

Članak 4.

U članku 8. stavku 1. i 2. Odluke, iza riječi »unutarnji revizori« i riječi »unutarnjih revizora«, stavlja se zarez i dodaju se riječi: »te službenik zadužen za obavljanje poslova uspostave i nadzora nad sustavom kvalitete«, odnosno riječi »te službenika zaduženog za obavljanje poslova uspostave i nadzora nad sustavom kvalitete«.

Članak 5.

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda unutarnje revizije, usklađen s odredbama ove Odluke, Župan će donijeti u roku od 15 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-08/12-01/1

Ur. broj: 2170/1-06-02/2-12-21

Rijeka, 30. srpnja 2012.

Obnašatelj dužnosti Župana
Zamjenik Župana

Prof. dr. sc. Vidoje Vujić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=793&mjesto=00001&odluka=87
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr