SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 25. Četvrtak, 28. lipnja 2012.
GRAD OPATIJA

47.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04., 110/04 i 178/04) i članka 30. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Županije Primorsko-Goranske«, broj 25/09, 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 27. 6. 2012. godine donosi

II. IZMJENU I DOPUNU GODIŠNJEG
PROGRAMAODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU

1. U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu (»Službene novine Županije Primorsko-goranske«, broj 43/11 i 11/12, u daljnjem tekstu: Godišnji program) u glavi A. Opće odredbe točka 2. mijenja se i glasi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

3. U glavi B2. Godišnjeg programa, Pojačano održavanje uređaja i objekata komunalne infrastrukture mijenja se i dopunjuje:

3.1. U točki 4.3. iznos »1.140.000« zamjenjuje se iznosom »1.100.000« kn.

3.2. Iza točke 4.3 dodaje se nova točka, 4.4 koja glasi: »Predviđena su sredstva u iznosu od 1.950.000 kn za subvenciju za obavljanje linijskog prijevoza na području Grada kojeg obavlja Autotrolej.

3.3. Iza nove točke 4.4. dodaje se naslov »5. Javna rasvjeta« i točka 5.1. koja glasi: »Planira se dobaviti i postaviti dekorativnu LED rasvjetu za advent u parku Angiolina i Ljetnoj pozornici (95.000 kn).«.

4. Tabela 2. koja je prilog Programa pojačanog održavanje komunalne infrastrukture zamjenjuje se tabelom 2. koja je prilog ove izmjene i dopune Programa.

5. Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 361-03/11-01/63

Ur. broj: 2156/01-01-12-3

Opatija, 27. lipnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik:
O' Brien Sclaunich, dipl. oec. v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=788&mjesto=10006&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr