SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 25. Četvrtak, 28. lipnja 2012.
GRAD OPATIJA

46.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 25/09 i 30/ 09 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 27. lipnja 2012. donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2013. I 2014. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani prema programskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u dijelu proračuna kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

II. Izmjene Proračuna Grada Opatije za 2012. godinu i Projekcije plana za 2013. i 2014. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/04

Ur. broj: 2156/01-01-11-4

Opatija, 27. lipnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec. v.r.

 

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Opa  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=788&mjesto=10006&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr