SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 25. Četvrtak, 28. lipnja 2012.
GRAD KASTAV

30.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), slijedom prijedloga pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, a u skladu sa Planom Proračuna Grada Kastva za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/11) dana 26. lipnja 2012. godine, gradonačelnik Grada Kastva donio je

IZMJENU I DOPUNU PLANA
prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kastva za 2012. godinu

Članak 1.

Članak 2. Plana prijma u službu Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« 4/12 - u daljnjem tekstu Plan) mijenja se i glasi:

»U Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kastva sistematizacijom radnih mjesta predviđeno je 16 službeničkih mjesta, a popunjeno je 15 službeničkih mjesta.«

Članak 2.

Članak 3. Plana mijenja se i glasi:

»Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva, sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Kastva za 2012. godinu, predviđa prijam u službu na neodređeno vrijeme za sljedeće radno mjesto:

- viši stručni suradnik za geodetske - katastarske poslove - 1 izvršitelj.«

Članak 3.

U Planu iza članka 3. dodaje se članak 3a i glasi:

»U Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kastva nije postignuta razmjerna zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine prema postotku zastupljenosti iz evidencije popisa stanovništva te je u isti potrebno zaposliti jednog pripadnika srpske nacionalne manjine.«

Članak 4.

Ova Izmjena i dopuna Plana objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Grada Kastva www.kastav.hr

Klasa: 112-01/12-01/04

Ur. broj: 2170-05/01-1-12-4

Kastav, 26. lipnja 2012.

Gradonačelnik
Ivica Lukanović, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=788&mjesto=51215&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr