SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 25. Četvrtak, 28. lipnja 2012.
GRAD CRIKVENICA

24.

Na temelju članka 24. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 79/07, 125/07 i 79/09) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradonačelnik Grada Crikvenice, dana 18. lipnja 2012. godine donosi

ODLUKU O DOPUNI ODLUKE
o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača
javnih usluga Grada Crikvenice

Članak 1.

U članku 9. Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09 i 13/11) dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Predstavniku udruge potrošača kada je nazočan na sjednici Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Crikvenice pripada naknada po održanoj sjednici u bruto iznosu od 294,00 kune i troškovi prijevoza u visini cijene autobusne karte.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 330-01/12-01/01

Ur. broj: 2107/01-04/5-2

Crikvenica, 18. lipnja 2012.

Gradonačelnik
Grada Crikvenice
Damir Rukavina, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=788&mjesto=10003&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr