SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 19. Petak, 25. svibnja 2012.
OPĆINA KLANA

13.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Općina Klana

 (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), članka 51. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09) te u skladu s Proračunom Općine Klana za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 51/11) načelnik Općine Klana donosi

PLAN
prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Klana za 2011. godinu

Članak 1.

Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Klana u 2012. godini.

Članak 2.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klana utvrđuje se u tablici kako slijedi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Kratice u Tablici imaju sljedeće značenje:

-MSSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje magistra struke ili stručnog specijalista,

-PS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje sveučilišnog prvostupnika struke ili stručnog prvostupnika struke,

-SSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje srednje stručne spreme.

-NSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje niže stručne spreme ili završena osnovna škola.

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/12-01/19

Ur.broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 2. travnja 2012.

Načelnik Općine Klana

Matija Laginja, dipl. ing. šum., v. r.

 

Plan prijma u službu Jedinstvenog upravn  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=782&mjesto=51217&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr