SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 19. Petak, 25. svibnja 2012.
OPĆINA KLANA

12.

Temeljem članka 29. stavaka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 9. stavaka 1. i 2. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 25/06) te članka 51. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09), načelnik Općine Klana, donosi sljedeću

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu
i spašavanje na području Općine Klana

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Klana s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području Općine Klana su:

1.Vatrogasne postrojbe (Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, DVD Klana i DVD Škalnica)

2.Hrvatska gorska služba spašavanja - stanica Rijeka

3.Dom zdravlja Primorsko goranske županije, Ordinacija opće medicine, dr. Biserka Svetić-Rubeša

4.Hitna medicinska pomoć Rijeka

5.Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka (ŽC 112, Odjel za zaštitu i spašavanje, Odjel za preventivu, planiranje i nadzor)

6.Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

7.Patronažna zdravstvena skrb Doma zdravlja PGŽ - lokalitet Klana

8.Centar za socijalnu skrb Rijeka

9.Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu - područni odjel Rijeka

10.Hrvatske šume - Šumarija Rijeka

11.Dezinsekcija Rijeka

12.Veterinarska stanica Rijeka

13.IND EKO d.o.o.

14.Rijekatank d.o.o.

Članak 3.

Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, pozivaju se i mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica i velikih nesreća.

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Općine Klana.

S ostalim pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Klana zaključuje se ugovor o međusobnoj suradnji kojim će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine Klana.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofa i velikih nesreća, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

Članak 4.

Operativnim snagama rukovodi i koordinira načelnik Općine Klana uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Općine Klana.

U katastrofama i velikim nesrećama načelnik Općine Klana izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja Općine Klana.

Članak 5.

Pravne osobe i ostali subjekti od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine su:

1.KD Vodovod i kanalizacija

2.KD Čistoća Rijeka

3.KD Autotrolej Rijeka

4.Hrvatske ceste - Ceste Rijeka

5.Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka

Pravne osobe i ostali subjekti iz članka 5. ove Odluke nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju.

Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama iz članka 2. istima se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Klana.

S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Klana zaključuje se ugovor o međusobnoj suradnji kojim će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna oprema te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine Klana.

Članak 6.

Prava i obveze uredit će se sukladno odredbama:

-članka 55. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10)

-Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 86/06)

-Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknada troškova mobiliziranih građana (»Narodne novine« broj 91/06).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/12-01/13

Ur. broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 11. svibnja 2012.

Načelnik

Matija Laginja, dipl. ing. šum., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=782&mjesto=51217&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr