SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 19. Petak, 25. svibnja 2012.
GRAD MALI LOŠINJ

32.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj: 26/09 i 32/09) Gradonačelnik Grada Malog Lošinja dana 24. svibnja 2012. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

Članak 1.

Grad Mali Lošinj ima namjeru uključiti se u provedbeni program izgradnje stanova po Programu društveno potcane stanogradnje - (POS), sa ciljem da se građanima omogući izgradnja stambenih jedinica po povoljnim kreditnim uvjetima i na taj način im se pomogne u rješavanju stambenih problema.

Članak 2.

Grad Mali Lošinj kao jedinica lokalne samouprave, za izgradnju stanova osigurati će građevinsko zemljište na k.č.br. 1365/11 k.o. Mali Lošinj, k.č. 226 i 237 obje upisane u k.o. Ćunski, te k.č. 584/1, 584/2, 584/3 k.o. Nerezine, kao i uređenje komunalne infrastrukture i priključaka na infrastrukturu, a što je u skladu sa člankom 6. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji.

Članak 3.

Grad Mali Lošinj se obvezuje za građevinsko zemljište na k.č. br. 1365/11, k.o. Mali Lošinj-grad izraditi idejno rješenje i idejni projekt, izvršiti parcelaciju i ishoditi lokacijsku dozvolu, te tako novoformiranu građevinsku česticu predati APN-u , Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama u Zagrebu na izgradnju.

Članak 4.

Grad Mali Lošinj će aktivirati neposredniju suradnju na izgradnji stanova POS-a s APN-om, Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama u Zagrebu.

Članak 5.

Gradonačelnik Grada Malog Lošinja imenovati će Povjerenstvo za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova iz iz Programa POS-a. Povjerenstvo će imati 5 (pet) članova (četiri člana - predstavnika Grada Malog Lošinja i jednog člana - predstavnik APN-a, Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 371-01/12-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-12-2

Mali Lošinj, 24. svibnja 2012.

GRADONAČELNIK

Gari Cappelli, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=782&mjesto=10005&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr