SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 19. Petak, 25. svibnja 2012.
GRAD MALI LOŠINJ

27.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. i 96. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 22. svibnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2011. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom vrši raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2011. godinu u iznosu od 16.040.155,37 kn, utvrđuju se namjene za koje će se višak prihoda koristiti u 2012. godini, te se utvrđuje način pokrića manjka prihoda u iznosu od 1.449.073,99 kn.

Članak 2.

Višak prihoda iz članka 1. ove Odluke sastoji se od:

1.sredstava u iznosu od 7.822.977,20 kn iz poreza na dohodak koja se izdvajaju na računu HBOR-a

2.neutrošenih sredstava od pomoći iz proračuna i ostalih subjekata iz tekuće godine, te namjenskih sredstava tekuće godine u iznosu od 2.856.605,92 kn.

3.neutrošenih sredstava prikupljenih namjenskim povećanjem cijene vode na žiro-račun za posebne namjene za proširenje kanalizacije - Projekt Jadran u iznosu od 5.360.572,25 kn.

Članak 3.

Višak prihoda u iznosu od 7.822.977,20 kn iz članka 2. točka 1. raspoređuje se na sljedeći način:

- iznos od 4.436.766,75 kn koji predstavlja neutrošena sredstva ranijih godina (višak 2010. i ranijih godina) raspoređuje se na:

-vodoopskrba Ilovika 337.795,36 kn

-rekonstrukcija Rive Priko 4.098.971,39 kn

- iznos od 3.386.210,45 kn koji predstavlja neutrošenasredstva tekuće godine (višak 2011. god.) raspoređuje se na:

-Knjižnica i čitaonica 790.927,48 kn

-rekonstrukcija Rive Priko 2.595.282,97 kn

Višak prihoda u iznosu od 2.856.605,92 kn iz članka 2. točka 2. raspoređuje se na sljedeći način:

-iznos od 1.355.322,49 kn koji predstavlja neutrošena namjenska sredstva ranijih godina (višak 2010. i ranijih godina) raspoređuje se na:

-kreditiranje poduzetnika iz programa »Poduzetnik 2« 45.000,00 kn

-projekt luke Maračuol 39.730,00 kn

-izgradnja azila za životinje 120.000,00 kn

-odlagalište otpada Kalvarija 212.172,89 kn

-pristupna cesta skladišno-servisnoj
zoni 900.000,00 kn

-Palača Kvarner 1.743,74 kn

-Utvrda Kaštel 30.273,26 kn

-održavanje javne rasvjete 6.402,60 kn

- iznos od 1.501.283,43 kn koji predstavlja neutrošena namjenska sredstva tekuće godine (višak 2011. god.) raspoređuju se na:

-neutrošena sredstva od komunalne naknade:

-voda i javni izljevi 8.471,57 kn

-neutrošena sredstva od prodaje nefinancijske imovine:

-rekonstrukciju Knjižnice i čitaonice 1.479.748,36 kn

-neutrošena sredstva kapitalnih pomoći iz Proračuna RH:

-Osorske bedeme 8.063,50 kn

-neutrošena sredstva od tekućih donacija:

-MO Ilovik 5.000,00 kn

Višak prihoda u iznosu od 5.360.572,25 kn iz članka 2. točka 3. raspoređuje se na dogradnju kanalizacijskog sustava Grada Malog Lošinja iz naknade od 2,33 kn/m2 utrošene vode.

Članak 4.

Manjak prihoda u ukupnom iznosu od 1.449.073,99 kn sastoji se od 77.437,32 kn manjka prihoda poslovanja, te 1.371.636,67 kn manjka od primitaka.

Manjak se pokriva na sljedeći način:

-manjak prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 2.021,54 kn i manjak primitaka pokriva se iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine

-manjak prihoda poslovanja (manjak je na tekućim pomoćima od Grada Cresa) u iznosu od 75.415,78 kn pokriva se iz vlastitih prihoda.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/12-01/19

Ur. broj: 2213/01-01-12-4

Mali Lošinj, 22. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=782&mjesto=10005&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr