SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 19. Petak, 25. svibnja 2012.
GRAD KRK

24.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/01, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj

28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 24. svibnja 2012. donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 42/04, 34/09 i 27/10), članak 8. mijenja se i glasi:

Gradonačelnik može obveznika osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti ili djelomično:

- Grad Krk,

- trgovačka društva i ustanove kojih je Grad Krk osnivač ili suosnivač, u slučaju izgradnje građevine koje služe obavljanju njihove djelatnosti,

- obveznike koji grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture, trafostanice i javne govornice, javne garaže, parkirališta,

- obveznike koji grade objekte za javnu kulturnu i športsku djelatnost, tjelesni odgoj i rekreaciju (kino i kazališne dvorane, muzeji, galerije, igrališta, bazeni, športske dvorane), dječja igrališta, objekte socijalne zaštite i zdravstva, te objekte za profesionalnu vatrogasnu djelatnost,

- vlasnike građevinskih zemljišta, odnosno građevine, koji imaju mjesto prebivališta na području otoka Krka neprekidno 10 (deset) i više godina, a nemaju u vlasništvu kuću, stan i slično, a svojim su doprinosom sudjelovali u izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području otoka Krka. Kod utvrđivanja komunalnog doprinosa imaju pravo na smanjenje plaćanja komunalnog doprinosa za 70% do 500 m3 za stambeni objekt i pomoćne prostorije (konobe, garaže, spremišta i sl.),

- Hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, koji ostvaruju pravo iz stavka 5. ovog članka, imaju pravo na dodatno oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa ovisno o broju provedenih dana na ratištu, za gradnju stambenog objekta do 500,00 m3 obujma nove građevine, odnosno dogradnju ili nadogradnju postojećeg objekta do 500,00 m3 ukupnog obujma koji uključuje i stari novi dograđeni (nadograđeni) dio i to kako slijedi:

Broj dana provedenih
na ratištu

Postotak dodatnog
smanjenja plaćanja
komunalnog doprinosa

400 dana i više

25%

do 400 dana

20%

do 300 dana

15%

do 200 dana

10%

do 100 dana

5%

Umanjenje troškova komunalnog doprinosa iz ovog članka, podstavka 5. i 6. odnosi se samo na fizičke osobe i može se koristiti samo u jednom slučaju.

Obveznik iz stavka 1. podstavak 5. i 6. ovog članka, dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za komunalno gospodarstvo dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-06/12-01/2

Ur. broj: 2142/01-01-12-3

Krk, 24. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=782&mjesto=51500&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr