SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 19. Petak, 25. svibnja 2012.
GRAD KRK

14.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 84. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj dana 24. svibnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda 2011. godine

Članak 1.

Godišnjim obračunom proračuna Grada Krka za 2011. g. utvrđen je rezultat.

Višak prihoda poslovanja 15.442.601,77

Manjak prihoda nefinancijske imovine 5.529.467,58

Manjak primitaka od financijske imovine 4.900.214,58

Višak prihoda poslovanja za 2010. 918.800,78

Ukupan višak prihoda 2011. godine 5.931.720,39

Višak prihoda poslovanja u iznosu 15.442.601,77 kn prenosi se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine, koji iznosi 5.529.467,58 kn i manjka primitaka od financijske imovine u iznosu od 4.900.214,58 kn.

Utvrđuje se višak prihoda poslovanja za 2011. godinu u iznosu od 5.931.720,39 kn.

Članak 2.

Višak prihoda za 2011. godinu u iznosu od 5.931.720,39 kn utrošit će se na sljedeći način:

- 5.777.825,02 kn su sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju odlagališta Treskavac na redovnom žiro računu i bit će prenesena Ponikve d.o.o Krk

- 99.805,00 kn su sredstva pomoći PGŽ za uređenje Frankopanskog kaštela

- 54.090,37 kn su sredstva na redovnom računu i bit će utrošena za rashode poslovanja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-05/12-01/4

Ur. broj: 2142/01-01-12-3

Krk, 24. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=782&mjesto=51500&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr