SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 10. Petak, 30. ožujka 2012.
GRAD KRK

10.

Na temelju odredbe članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/ 08, 38/09 i 153/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07, 125/ 08 i 36/09) te članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. ožujka 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o davanju u zakup
javnih površina za postavu privremenih objekata

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 18/10) u članku 8. stavku 1. iza podstavka 19. dodaje se podstavak 20. koji glasi:

»- Obala hrvatske mornarice 3 (Ugostiteljski objekt - bivši TIC) - dio k.č. 3106/1 površine 50 m2, k.o. Krk - grad.«

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je i situacija - kopija katastarskog plana iz članka 1. ove Odluke, ali nije predmet objave.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 374-04/12-01/1

Ur. broj:2142/01-01-12-3

Krk, 20. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=774&mjesto=51500&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr