SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 10. Petak, 30. ožujka 2012.
GRAD KRK

7.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. ožujka 2012. godine, donijelo je

ODLUKU O I. IZMJENI PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2012. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Krka za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 47/11 od 22. prosinca 2011. godine, članak 1. mijenja se i glasi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Ova I. izmjena Proračuna Grada Krka za 2012. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije.«

Klasa: 400-06/12-01/3

Ur. broj: 2142/01-01-12-3

Krk, 20. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Staničić, v. r.

 

Odluka o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=774&mjesto=51500&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr