SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 8. Utorak, 13. ožujka 2012.
OPĆINA VRBNIK

14.

Na temelju članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 33/09), Općinsko vijeće Općine Vrbnik je na 19. sjednici održanoj dana 6. ožujka 2012. godine donijelo

ODLUKU
o stavljanju izvan snage poglavlja 3.2
POTREBNE SNAGE ZA SLUČAJ KATASTROFA
iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih
i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih
nesreća za Općinu Vrbnik (SN 15/11)

Članak 1.

U donesenoj Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Vrbnik koju je izradila ovlaštena tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke, travanj 2011. te Zahtjevima zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine Vrbnik, travanj 2011., kao posebnom izvatku iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Vrbnik, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, KLASA: 810-03/11-04/01, URBROJ: 543-12-01-11-4, od 27. travnja 2011. godine stavlja se izvan snage odredbe koje se odnose na obvezu ustrojavanja postrojbe Civilne zaštite.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/12-01/06

Ur. broj: 2142-07-01-12-1

Vrbnik, 6. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Slavko Zahija, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=771&mjesto=51516&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr