SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 8. Utorak, 13. ožujka 2012.
OPĆINA VRBNIK

12.

Na temelju članka 35. stavak (2) Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 90/10) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/ 09 i 33/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 19. sjednici održanoj 6. ožujka 2012. godine donosi

ODLUKU
o gubitku statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da dio nekretnine z.č. 912/4 - javno dobro- putevi, upisana u zk. ul.: POPIS I k.o. Vrbnik, u površini od 364 m2 ne predstavlja u naravi javno dobro - put, nije više u funkciji puta u naselju Vrbnik.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke isključuje se iz opće uporabe kao javno dobro te se nakon stupanja na snagu ove Odluke ovlašćuje Općinska načelnica da temeljem iste izvrši uknjižbu prava vlasništva na nekretnini navedenoj u članku 1. ove Odluke u korist Općine Vrbnik.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-06/12-01/02

Ur. broj: 2142-07-03-12-1

Vrbnik, 6. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Slavko Zahija, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=771&mjesto=51516&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr