SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 8. Utorak, 13. ožujka 2012.
OPĆINA VRBNIK

10.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09) i provedenog postupka prikupljanja ponuda temeljem Obavijesti objavljene u NN 4/12 11. 1. 2012. te članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 33/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj 19. sjednici održanoj 6. ožujka 2012. godine, donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će se ponuditi
potpisivanje ugovora o koncesiji za obavljanje poslova
prijevoza pokojnika na području općine Vrbnik

Članak 1.

Ugovor o koncesiji za obavljanje poslova prijevoza pokojnika na području općine Vrbnik sklopit će se s:

USLUGE »CVELIĆ«
vl. Josip Cvelić
Malinska, Milovčići 17

Članak 2.

Ugovor o koncesiji za obavljanje poslova prijevoza pokojnika na području općine Vrbnik sklopit će se na vrijeme od (10) deset godina.

Članak 3.

Odabrani ponuditelj iz članka 1. ove Odluke dužan je poslove obavljati po cjeniku koji je sastavni dio ponude za koncesiju za obavljanje poslove prijevoza pokojnika i prihvaćen je od strane Općinskog vijeća.

Članak 4.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Općinska načelnica Općine Vrbnik da može s odabranim ponuditeljem iz članka 1. ove Odluke sklopiti ugovor o koncesiji za obavljanje poslova prijevoza pokojnika na području općine Vrbnik.

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se prava i obveze potpisnika ugovora.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/12-01/17

Ur. broj: 2142-07-03-12-2

Vrbnik, 6. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Slavko Zahija, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=771&mjesto=51516&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr