SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 8. Utorak, 13. ožujka 2012.
OPĆINA VRBNIK

9.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09) i provedenog postupka prikupljanja ponuda temeljem Obavijesti objavljene u »Narodnim novinama« broj 4/11 11. 1. 2012. te članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/ 09 i 33/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj 19. sjednici održanoj 6. ožujka 2012. godine, donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem
će se ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji
za obavljanje poslova naplate parkiranja autobusa
na području naselja Vrbnik

Članak 1.

Ugovor o koncesiji za obavljanje poslova naplate parkiranja autobusa na području naselja Vrbnik ponudit će se:

CRTORAD d.o.o.
Varaždinska ulica, odvojak III
42000 Varaždin

Članak 2.

Ugovor o koncesiji za obavljanje poslova naplate parkiranja autobusa na području naselja Vrbnik sklopit će se na vrijeme od 1. 1. 2012. do 31. 12. 2016. godine.

Članak 3.

Odabrani ponuditelj iz članka 1. ove Odluke dužan je poslove obavljati po cijenama koje su navedene u dokumentaciji provedenog postupka prikupljanja ponuda i prihvaćene su od strane Općinskog vijeća.

Članak 4.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Općinska načelnica Općine Vrbnik da može s odabranim ponuditeljem iz članka 1. ove Odluke sklopiti ugovor o koncesiji za obavljanje poslova naplate parkiranja autobusa na području općine Vrbnik.

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se prava i obveze potpisnika ugovora.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/12-01/16

Ur. broj: 2142-07-03-12-2

Vrbnik, 6. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Slavko Zahija, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=771&mjesto=51516&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr