SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 8. Utorak, 13. ožujka 2012.
OPĆINA VRBNIK

6.

Na osnovi stavka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i čanka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 31/09 i 33/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj sjednici održanoj dana 6. ožujka 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi
za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Programom se utvrđuju oblici, opseg i način zadovoljavanja potreba u oblasti kulture u 2011. godini na području Općine Vrbnik.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U Izvršenju Proračunu Općine Vrbnik za razdoblje siječanj - prosinac 2011. godinu utrošena su sredstva za sljedeće djelatnosti:

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

Članak 3.

Ova Odluka o Izvršenju Programa stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 400-01/12-01/33

Ur. broj: 2142-07-03-12-1

Vrbnik, 6. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Slavko Zahija, v. r.

 

Odluka o izvršavanju Programa javnih pot  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=771&mjesto=51516&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr