SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 8. Utorak, 13. ožujka 2012.
OPĆINA VRBNIK

3.

Na osnovi stavka 4.članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04 i 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 33/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj sjednici održanoj dana 6. ožujka 2012. godine donijelo je

IZMJENE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz st. 1., 2., i 3. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2012. godini u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja komunalne infrastrukture u 2012. godini na području Općine Vrbnik.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2012. godini gradnja komunalne infrastrukture iz čl. 1. ove Odluke u Općini Vrbnik obuhvaća:

1.Sanacija Vajavine
PLANIRANI RASHODI: 200.000,00 kuna

2.Sanacija župan.ceste - ulaz u mjesto
PLANIRANI RASHODI: 50.000,00 kuna

3.Mrtvačnica
PLANIRANI RASHODI: 738.000,00 kuna

4.Uređenje pomorskog dobra
PLANIRANI RASHODI: 150.000,00 kuna

5.Uređenje spojne obale
PLANIRANI RASHODI: 120.000,00 kuna

6.Uređenje šetnice Kozica
PLANIRANI RASHODI: 500.000,00 kuna

7.Uređenje parkir. u Ul. Braće Trinajstić
PLANIRANI RASHODI: 100.000,00 kuna

8.Uređenje Vitezićeve ulice
PLANIRANI RASHODI: 200.000,00 kuna

9.Sanacija dijela groblja Risika
PLANIRANI RASHODI: 60.000,00 kuna

Članak 3.

Za financiranje ovog programa predviđaju se sredstva prikupljena od naplate komunalnog doprinosa, naknada za priključenje te ostalih prihoda Općine Vrbnik.

Članak 4.

Ovaj Programa stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-08/12-01/21

Ur. broj: 2142-07-03-12-1

Vrbnik, 6. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Slavko Zahija, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=771&mjesto=51516&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr