SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 8. Utorak, 13. ožujka 2012.
OPĆINA SKRAD

2.

Na temelju članka 9. Zakona o službenicima i namještenicima lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) i članka 28.c Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 3/06, 16/06, 54/08 i 32/09), općinski načelnik Općine Skrad donio je

ODLUKU
o izmjeni Plana prijma u službu za
Općinu Skrad u 2012. godini

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu u Općine Skrad (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad (dalje u tekstu: Upravni odjel) tijekom 2012. godine.

Članak 2.

Plan prijma sadrži:

- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu,

- potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2012. godinu

- potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme za 2012. godinu.

Članak 3.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2012. godinu i potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme za 2012. godinu utvrđuje se u Tabeli koja se nalazi i privitku i čini sastavni dio ovog Plana prijma.

Članak 4.

Općina Skrad je Planom prijma za 2012. godinu predvidjela zapošljavanje dvoje vježbenika VSS ekonomskog usmjerenja te jednog vježbenika VŠS smjera poslovne informatike. Traženi smjerovi vježbenika usko su povezani sa područjem rada Općine Skrad, a ujedno i pokriveni kvalitetnim mentorom sa znanjem iz tih područja.

Članak 5.

Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 110-01/12-01/3

Ur. broj: 2112/04-12-01-01

Skrad, 13. ožujka 2012.

Općinski načelnik
Damir Grgurić, dipl. ing., v.r.

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNOM ODJELU
OPĆINE SKRAD ZA 2012. GODINU

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=771&mjesto=51311&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr