SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 8. Utorak, 13. ožujka 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

12.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, i 49/11) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 8. ožujka 2012. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području
Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu donesen je na sjednici Općinskog vijeća 27. prosinca 2010. godine, a izmjene i dopune na sjednicama 24. lipnja 2011., 12. listopada 2011. i 22. prosinca 2011. godine (»Službene novine PGŽ« broj 56/10, 18/11, 33/11 i 49/11).

Članak 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu ostvaren je kako slijedi:

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

Članak 3.

Sredstva za radove iz članka 1. ovog Programa ostvarena su kako slijedi:

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

U 2011. godini ostvareno je ukupno 325.020,50 kuna prihoda s osnove komunalnog doprinosa. Neiskorišteni iznos komunalnog doprinosa iz 2011. godine prenosi se u 2012. godinu za podmirenje okončane situacije za radove na sanaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Mošćenička Draga, a za koje je sklopljen ugovor u 2011. godini.

Članak 4.

Ovo Izvješće objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/12-01/8

Ur. broj: 2156/03-12-1

Mošćenička Draga, 8. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje ob  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=771&mjesto=51417&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr