SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 8. Utorak, 13. ožujka 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

10.

Na temelju članka 32. stavak 1. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09 - Ispravak) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj 8. ožujka 2012. godine, donosi

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o davanju na
privremeno korištenje javnih površina

Članak 1.

U Odluci o davanju na privremeno korištenje javnih površina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/04, 14/11) članak 6. mijenja se i glasi:

»Javne površine ispred ugostiteljskih objekata mogu se koristiti za postavljanje stolova i stolica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Javne površine za postavljanje stolova i stolica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti mogu se dati u zakup zakupoprimateljima i vlasnicima ugostiteljskih objekata u slučajevima:

- kada se stolovi i stolice postavljaju uz ulaz u ugostiteljski objekt ili u blizini ugostiteljskog objekta,

- kada se postavljanjem stolova i stolica ne ometa ulaz u prostor kojem se nalazi ugostiteljski objekt ili ulaz u drugi poslovni odnosno stambeni prostor te ako se ne ometa slobodan prolaz pješaka i ne smanjuje preglednost sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Javne površine ispred poslovnih prostora mogu koristiti zakupoprimatelji i vlasnici poslovnog prostora za postavljanje reklama, škrinja za prodaju sladoleda, vitrina, polica, manjih štandova u svrhu prigodne prodaje asortimana uz uvjete da ne ometaju slobodan prolaz pješaka te ulaz u druge poslovne ili stambene objekte.«

Članak 2.

Članak 7. briše se.

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»U slučaju potrebe, posebno u vrijeme održavanja javnih priredbi, manifestacija, pučkih veselica i drugih prigodnih skupova Općinski načelnik može pored lokacija i namjena utvrđenih ovom Odlukom, odrediti i druge lokacije i namjene korištenja javnih površina.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka prostore, broj lokacija, odluku o plaćanju i visini naknade za korištenje javnih površina donosi Općinski načelnik.«

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Mošćenička Draga, a obavijest o raspisanom natječaju u dnevnom tisku.«

Javne površine daju se u zakup na vrijeme od najduže jedne godine.«

Članak 5.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Postupak za davanje u zakup javnih površina provodi Povjerenstvo koje ima najmanje tri člana, a imenuje ga Općinski načelnik.

Povjerenstvo nakon provedenog postupka predlaže Općinskom načelniku donošenje odluke o davanju javnih površina u zakup.«

Članak 6.

Članak 14. briše se.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/12-01/01

Ur. broj: 2156/03-12-1

Mošćenička Draga, 8. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=771&mjesto=51417&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr