SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 8. Utorak, 13. ožujka 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI

8.

Na temelju odredbi članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 24. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09 i 30/09 isp.) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 25. sjednici održanoj 8. ožujka 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

(»Službene novine Primorsko-goranske županije«
broj 53/10 i 51/11)

A. Prihvaća se izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.

B. Zaključak će se objaviti u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/12-01/10

Ur. broj: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 8. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

IZVJEŠĆE o izvršenju
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastruktureza 2011. godinu

(»Službene novine PGŽ« broj 53/10 i 51/11)

Ovim Izvješćem daje se prikaz ostvarenog izvora financiranja i utroška sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Novi Vinodolski u 2011. godini, u kunama, kako slijedi:

A. REALIZIRAN PRIHOD

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

B. REALIZIRANO ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Klasa: 363-02/12-01/10

Ur. broj. 2107/02-01-12-4

Novi Vinodolski, 8. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvrš  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=771&mjesto=51250&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr