SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 8. Utorak, 13. ožujka 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI

7.

Na temelju odredbi članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11), članka 67. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09 i 90/11) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 30/ 09 i 38/09 isp.) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 25. sjednici održanoj 8. ožujka 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i vodnih građevina za 2011. godinu

(»Službene novine Primorsko-goranske županije«
broj 53/10, 37/11 i 51/11)

A. Prihvaća se izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2011. godinu

B. Zaključak će se objaviti u Službenim novinama Primorsko goranske županije.

Klasa: 363-02/12-01/12

Ur. br: 2107/02-01-12-3

Novi Vinodolski, 8. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2011. godinu

(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/10, 37/11 i 51/11)

Ovim Izvješćem daje se prikaz ostvarenog izvora financiranja i utroška sredstava za gradnju objekata komunalne infrastrukture na području Grada Novi
Vinodolski u 2011. godini, u kunama, kako slijedi:

I. REALIZIRAN PRIHOD

Nove kapitalne investicije, te otplate anuiteta po kreditnim zaduženju iz točaka A, B, C, D i E isfinancirane su iz komunalnog doprinosa i naknade za koncesije. Višak prihoda nad rashodima po osnovi komunalnog doprinosa u iznosu od 2.250.225,07 kn prenosi se u proračunsku 2012. godinu i iz njega će se isfinacirati ugovoreni, a nerealizirani troškovi gradnje kapitalnih investicija iz prijašnjeg razdoblja.

Rashodi iz točke F. i G. isfinacirani su iz naknade za priključenje, vodnog doprinosa, te ostalih nenamjenskih proračunskih prihoda u iznosu od 4.027,42 kn.

Rashodi iz točke H. isfinancirani su iz ostalih nenamjenskih proračunskih prihoda.

Klasa: 363-02/12-01/12

Ur.br: 2107/02-01-12-4

Novi Vinodolski, 8. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvrš  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=771&mjesto=51250&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr