SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 8. Utorak, 13. ožujka 2012.
GRAD MALI LOŠINJ

14.

Na temelju članka 76. stavka 1. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09), gradonačelnik Grada Malog Lošinja dana 7. ožujka 2012. godine, donosi

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
na području Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja i to za:

1. Mjesni odbor Unije, 5 članova

2. Mjesni odbor Osor, 3 člana

3. Mjesni odbor Punta Križa, 3 člana

4. Mjesni odbor Ustrine, 3 člana

5. Mjesni odbor Artatore, 5 članova

6. Mjesni odbor Belej, 3 člana

7. Mjesni odbor Susak-Srakane, 5 članova

Članak 2.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 15. travnja 2012. godine, u vremenu od 8,00 do 19,00 sati.

Članak 3.

Obrasce za podnošenje kandidacijskih lista političke stranke i nezavisni kandidati mogu preuzeti u Gradskom izbornom povjerenstvu na adresi Riva Lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj, u razdoblju od 8. ožujka 2012. godine do 19. ožujka 2012. godine, u vremenu od 10,00 do 14,00 sati.

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno do 19. ožujka 2012. godine, do 24,00 sata.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, u sredstvima javnog priopćavanja, na lokalnoj radio postaji, na oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja, na oglasnim pločama mjesnih odbora i na web portalu Grada Malog Lošinja (www.mali-losinj.hr).

Klasa: 026-01/12-01/01

Urbroj: 2213/01-01-12-5

Mali Lošinj, 7. ožujka 2012.

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=771&mjesto=10005&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr