SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 8. Utorak, 13. ožujka 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

27.

Na temelju članka 25. stavka 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2012. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 44/11), članka 28. točke 8. i 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 27. sjednici od 16. veljače 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o odobravanju jamstva Županijskoj lučkoj upravi
Mali Lošinj za osiguranje dugoročnog kredita radi
nabave pontonskih gatova, sidrenog sustava
i opreme za luku Mali Lošinj

I.

Primorsko-goranska županija daje jamstvo Županijskoj lučkoj upravi Mali Lošinj za osiguranje dugoročnog kredita u iznosu od 4.000.000,00 kuna, uvećano za kamate i ostale naknade i troškove banke, kojeg Županijska lučka uprava Mali Lošinj kao korisnik kredita uzima kod »Hypo Alpe- Adria-Bank« d.d., Zagreb kao kreditora, u svrhu nabave i montaže pontonskih gatova, sidrenog sustava i opreme za luku Mali Lošinj, a pod sljedećim uvjetima:

-Iznos kredita: 4.000.000,00 kuna, (slovima: četiri milijuna kuna)

-Vrsta kredita: dugoročni investicijski kredit u kunama

-Namjena kredita: financiranje nabave i montaže pontonskih gatova, sidrenog sustava i opreme za luku Mali Lošinj

-Rok povrata kredita: 5 godina, u 20 jednakih tromjesečnih rata, s dospijećem 31. 3., 30. 6., 30. 9. i 31. 12. u godini, prva rata dospijeva na plaćanje 31. 3. 2013. godine

-Razdoblje počeka: 6 mjeseci

-Dinamika otplate glavnice i kamata:

.Rok otplate: 5 godina u 20 jednakih tromjesečnih rata, nakon počeka od 6 mjeseci

.Način otplate glavnice: u uzastopnim tromjesečnim ratama

.Broj rata: 20

.Dospijeće plaćanja glavnice: zadnjeg dana u tromjesečju

.Dospijeće prve rate kredita: 31. 3. 2013. godine

.Obračun kamate: tijekom cijelog vremena korištenja, počeka i povrata kredita

.Dospijeće kamate: zadnjeg dana u tromjesečju tijekom cijelog vremena počeka i povrata kredita

-Fiksna kamatna stopa: 3,42% godišnje

-Kamatna stopa na povučeni dug kredita u razdoblju korištenja zajma: 3,42% godišnje

-Metoda obračuna kamate: proporcionalna metoda

-Naknade:

.Naknada za odobrenje kredita: 0,50% (20.000,00 kuna)

.Ostale naknade i troškovi banke: 0,25% (3.937,50 kuna)

-Efektivna kamatna stopa: 3,66%

-Razdoblje korištenja kredita: do 30. 9. 2012. godine

-Instrumenti osiguranja kredita:

.Jamstvo Primorsko-goranske županije

.Mjenica i obična zadužnica Županijske lučke uprave Mali Lošinj

II.

Ovlašćuje se Obnašatelj dužnosti Župana Primorsko- goranske županije, Zamjenik Župana, prof. dr. sc. Vidoje Vujić da potpiše odobreno jamstvo nakon ishođenja suglasnosti ministra financija.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom ishođenja suglasnosti od strane ministra financija, a nakon stupanja na snagu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-36

Rijeka, 16. veljače 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v. r.

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

Odluka o odobravanju jamstva Županijskoj  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=771&mjesto=00001&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr