SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 50. Utorak, 27. prosinca 2011.
OPĆINA VINODOLSKA

53.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05 i 109/07), članka 74., 75. i 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06) te članka 108. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine PGŽ« broj 40/09) Općinsko vijeće Općine Vinodolske na svojoj 15. (petnaestoj) sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu Općine Vinodolske
u 2012. godini

Članak 1.

GLAVA: 5 SPORT 406.000 kn

Članak 2.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

Članak 3.

SVRHA PROGRAMA:

Svrha programa je omogućiti redovnu aktivnost pojedinih športskih udruga i klubova s područja Općine Vinodolske te osigurati djeci i mladima s područja Općine preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih rezultata kao i promicanje športa, kao zdravog načina života.

Članak 4.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa javnih potreba u športu je omogućiti što većem broju djece kao i odraslih osoba bavljenje športskim aktivnostima.

Članak 5.

OPIS PROGRAMA

Program javnih potreba u športu provodi se kroz aktivnosti u športskim klubovima i udrugama:

1. Nogometni klub NK Turbina Tribalj

2. Boćarski klubovi BK Bribir

BK Grižane

BK Tribalj

BK Drivenik

3. Rukometni klub RK Bribir

4. Šport. rib. društvo ŠRD Šaran Tribalj

5. ostale udruge klub Bura 4x4, klub za cestovno i brdsko trčanje, pčelarsko društvo »KUŠ«, gorska služba, malonogometni klub tribalj

6. lovačka društva

Osim poticanja amaterskog sporta u sportskim udrugama, Program javnih potreba u športu uključuje i održavanje i drugih športskih manifestacija, prema kriterijima koje utvrđuje općinsko poglavarstvo. Športske udruge dodatno se mogu financirati i kroz druga poticajna sredstva.

Članak 6.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciji navedenog programa uključeni su treneri, djelatnici i članovi športskih klubova, te ostali razni stručni suradnici.

Članak 7.

CILJEVI ZA 2012. g.

Zadržati postojeću razinu športske djelatnosti, te omogućiti što većem broju djece uključivanje u športske aktivnosti sukladno njihovim interesima.

Članak 8.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja svih aktivnosti koji su sastavni dio Programa javnih potreba u športu Općine Vinodolske za 2012. g., osigurava se 406.000 kn i to:

Članak 9.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu, monitoring, izvješćivanje o realizaciji programa je načelnik.

Članak 10.

Sredstva iz članka 8.ovog Programa služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova ,troškova natjecanja ,organizaciju športskih priredbi i natjecanja, rekreativnih programa.

Članak 11.

Raspodjela financijskih sredstava iz članka 8. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel te prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarenju Načelniku Općine Vinodolske.

Članak 12.

Korisnici sredstava za šport dužni su do 1. ožujka 2012. godine Načelniku Općine preko Jedinstvenog upravnog odjela podnijeti izvješće o izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 13.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/11-01/6

Ur broj: 2107-03/11-01-12-14/3

Bribir, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednica
Olga Antonić Dukić, dr. med., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=760&mjesto=91253&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr