SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 50. Utorak, 27. prosinca 2011.
OPĆINA VINODOLSKA

51.

Na temelju članka 19. i 35 . Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 9 a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) te članka 108. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine PGŽ« broj 40/09), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 15. (petnaestoj) sjednici održanoj 21. prosinca 2011 donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u oblasti kulture u Općini Vinodolskoj
za 2012. godinu

Članak 1.

GLAVA: 3. KULTURA 1.055.000.00 kn

Razdjel 3. J.U. Knjižnica i čitaonica
Bribir 372.662.43 kn

Program: Programska djelatnost kulture
- ukupno 1.427.662.43 kn

Članak 2.

SVRHA PROGRAMA

Svrha posebnih programa u kulturi je uspostava svekolikog kulturnog ozračja na području Općine Vinodolske.

Članak 3.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je zadovoljavanje kulturnih potreba mještana naselja Općine Vinodolske.

Članak 4.

OPIS PROGRAMA

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- Tekuće investiciono održavanje spomenika kulture

- Kapitalni ulaganje u spomenike kulture

- Manifestacije u oblasti kulture

- Djelatnosti udruga u kulturi

- Djelatnost drugih udruga

- Projekt kulturne baštine

- Djelatnost JAVNE USTANOVE KNJIŽNICE
I ČITAONICE

Članak 5.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE
PROGRAMA

U realizaciji navedenih aktivnosti uključene su stručne osobe iz domena zaštite kulturne i spomeničke baštine na području općine kao i druge stručne osobe iz područja djelovanja pojedinih udruga i društava i ustanove.

Članak 6.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja spomenutih aktivnosti potrebno je osigurati ukupno 1.427.662.43 kuna proračunskih sredstava Općine Vinodolske.

Članak 7.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osobe zadužene za kontrolu, monitoring, izvješćivanje o realizaciji programa su načelnik i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 8.

Raspored i namjenu sredstava u oblasti kulture određuje se ovim programom a dinamiku i terminski plan utroška sredstava određuje Načelnik.

Članak 9.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/11-01/6

Ur. broj: 2107-03/11-01-12-14/1

Bribir, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednica
Olga Antonić Dukić, dr. med., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=760&mjesto=91253&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr