SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 50. Utorak, 27. prosinca 2011.
GRAD MALI LOŠINJ

92.

Na temelju odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradsko Vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
za razdoblje 2011. - 2013. godine

Članak 1.

U Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2011.- 2013. godine (»Službene novine PGŽ« broj 24/11 (u daljnjem tekstu: Plan),

Članak 3. mijenja se i glasi:

PLAN GRADNJE 2012.

1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda :

- izgradnja kanalizacije Velopin - projekt
Jadran, nastavak iz 2011
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000

- izgradnja kanalizacije Poljana - projekt
Jadran, nastavak iz 2011
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.790.000

- stručni nadzor Priko i Poljana 1/3 od 371.000. 123.660

- stručni nadzor zaštite na radu 1/3 od 100.000. . . 33.330

- izgradnja uređaja za pročišćavanje Kijac
I. faza - projekt Jadran
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.400.000

- izrada glavne projektne dokumentacije kanalizacije
za 2 naselja (Ćunski, Artatore)
. . . . . . . . . . . . . . 320.000

- proširenje kanalizacije Kalvarija . . . . . . . . . . . 800.000

- kućni priključci ( više manjih) . . . . . . . . . . . . . 400.000

- izgradnja kanalizacijskih kolektora u

naselju Poljana u Malom Lošinju, . . . . . . . . . . . . 147.000

- izgradnja kanalizacije u Velom Lošinju
- nastavak.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000

- kanalizacija Čikat II. faza. . . . . . . . . . . . . . . . 1.530.000


1. UKUPNO 22.443.990

2. Opskrba pitkom vodom

- pojačanje vodoopskrbe naselja Sv.Jakov,
hidroforsko postrojenje.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000

- nastavak izgradnje vodoopskrbe Ilovik III. faza,

kopneni cjevovod 2.272m, podmorski cjevovod
1.460 m, C/S Umpiljak i trafostanica
. . . . . . . . . 2.981.508

- projekt vodovodne i kanal. mreže na Iloviku. . 270.000


2. UKUPNO 3.651.508

SVEUKUPNO 1. + 2. 26.095.498

IZVORI FINANCIRANJA ZA 2012. GODINU

1. Proračun Grada Malog Lošinja.. . . . . . . . . . 2.581.508

2. Proračun Grada Malog Lošinja, naknada za razvoj,

sredstva na posebnom računu (nedostatna s
redstva na Zabi )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.165.000

3. Hrvatske vode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154.000

4. Projekt Jadran -

- kredit Svjetske banke 50%. . . . . . . . . . . . . . . 8.390.995

- Hrvatske vode 7,2%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.208.303

- Državni prorač 24%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.027.678

- naknada za razvoj 18,8%, sredstva
na računu Zabe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.155.015

5. Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj
d.o.o, sredstva amortizacije
. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.513.000

6. Jadranka d.d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.000


UKUPNO 26.095.498

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Oborinska kanalizacija Škverić - procjena oborinske kanalizacije iznosi 500.000,00 kn, izvor sredstava Proračun Grada Malog Lošinja iz namjenskih sredstava.«

Članak 3.

Svi ostali članci Programa ostaju nepromijenjeni.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu 1. 1. 2012. godine.

Klasa: 325-01/11-01/18

Rr. broj: 2213/01-01-11-5

Mali Lošinj, 20. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=760&mjesto=10005&odluka=92
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr