SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 50. Utorak, 27. prosinca 2011.
GRAD MALI LOŠINJ

84.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11)) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/ 09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 51/10, 24/11)

u članku 2 . stavku 1.

točka 1. mijenja se i glasi: »Održavanje čistoće javnih površina 1.972.000 kn«.

- čišćenje javnih površina 1.704.000,00 kn

- zaštita okoliša i DDD 268.000,00 kn

točka 2. mijenja se i glasi:» Održavanje zelenih
površina 1.700.000,00 kn«

- parkovno uređenje zelenih površina 1.700.000,00 kn

točka 4. mijenja se i glasi:« Održavanje nerazvrstanih
cesta 415.000,00 kn

- održavanje nerazvrstanih cesta i puteva 250.000,00 kn

Nerezine ugibalište u Sv. Jakovu 20.100,00 kn

Ul. Studenac 42.300,00 kn

ulaz u Rapoču 14.400,00 kn

kod škole 6.800,00 kn

Artatore zavoj na ulazu 47.000,00 kn

Mali Lošinj predio Bočac 30.000,00 kn

predio Malin 66.900,00 kn

zavoj kod bolnice 8.360,00 kn

- ostalo nespomenuto 14.140,00 kn

- regulacija prometa 95.000,00 kn

- prometna signalizacija 70.000,00 kn

točka 6. mijenja se i glasi:«Prijevoz vode i javni izljevi 31.000,00 kn

točka 7. mijenja se i glasi.» Čiščenje javnih WC-a 45.000,00 kn

točka 8. mijenja se i glasi: Održavanje obale 998. 115,00 kn

a) Sa trgovačkim društvom Lošinj usluge d.o.o.- ukupno planirana sredstva u iznosu od 310.077,00 kn odnose se na:

- sanacija lungomare A. Haračića- Anunnziata
10.215,15 kn

- sanacija plaže na Čikatu 39.575,25 kn

- sanacija platoa sunčališta na Čikatu 17.621,71 kn

- uređenje puta Sv. Martin 10.000,00 kn

- uređenje plaže Galboka 33.382,50 kn

- uređenje plaže škver-Nerezine 37.626,00 kn

- izmjena drvenih dj. mulića u Nerezinama 39.000,00 kn

- Artatore- uređenje ulazne plaže 38.733,00 kn

- Artatore- uređenje plaže kod tuša 33.911,40 kn

- Artatore- sanacija oštećenja sunčališta 29.768,46 kn

- Artatore- sanacija šetnice lungomare 12.169,62 kn

- Artatore- na plaži kod suhe marine 35.372,64 kn

- Osor- zid i staza Bijar 16.937,00 kn

- Staza Bijar (nasipavanje) 10.000,00 kn

- uređenje ostalih plaža i puteva 28.700,00 kn

(šetnica Javorna, šljunak i ost.)

- uređenje puta na Čikatu 47.000,27 kn

-Urbana oprema: postavljanje, skidanje,
održavanje 20.000,00 kn

- Čišćenje plaža 21.700,00 kn

- Čišćenje podmorja 8.364, kn

b) Grad Mali Lošinj: 688.038,00

- S. Jakov sanacija molova 152.052,60 kn

- Belej- betoniranje stezališta za barke
uvala Koromačno 39.975,00 kn

- Punta Križa- betoniranje stezališta za
barke na Ulu 3.813,00kn

- Punta Križa- jaružanje dna na Ulu 55.891,05 kn

- Susak- sanacija puta do pročiščišćivaća 51.817,44 kn

- Susak- nasipavanje puta do pročišćivaća 6.500,00 kn

- Ilovik- sanacija obale Sv. Petar 18.000,00 kn

- uređenje nenavedenih plaža 65.614,60 kn

- plaćanje utroška vode na plažama 34.509,13 kn

- opremanje plaža 26.000,00 kn

- ostalo nespomenuto 28.680,38 kn

c) Komunalno poduzeće Vodovod i čistoća:

čišćenje plaža eko brodom (prema potrebi) 29.224,80kn

- čišćenje plaža 176.000,00 kn

točka 9. briše se

točka 10. mijenja se i glasi: Javna rasvjeta 1.978.000,00 kn

- utrošak struje 1.200.000,00 kn

- održavanje javne rasvjete 600.000,00 kn

- dekorativna rasvjeta i dekoracija Grada 178.000,00 kn

točka 11. mijenja se i glasi: Održavanje javne površine 933.000,00 kn prema komunalnim prioritetima naselja

- za tekuće i investicijsko održavanje po prioritetima MO

a) sa trgovačkim društvom Lošinj usluge d.o.o. sveukupno planirana sredstva 655.000,00

Mali Lošinj

- sanacija ulice Sv. Marije 14.600,00 kn

- plato tržnice 21.200.00 kn

- sanacija zida na Kadinu 7.000,00 kn

- uređenje staza oko igrališta 19.000,00 kn

- povr. za odlag. vozila. 14.000,00 kn

- uređ. autob. ček. 11.000,00 kn

- djelomična sanacija staze 18.400,00 kn

na Čikatu

Veli Lošinj

- uređenje igrališta 81.200,00 kn

- sanacija zida u Velom Lošinju 11.000,00 kn

- postava nogostupa 36.400,00 kn

- postava nogostupa kod groblja 25.700,00 kn

- sanacija zida prema groblju 7.000,00 kn

Nerezine

- popločenje pozornice 42.000,00 kn

- uređenje puta u Sv.Jakovu 45.100,00 kn

Artatore

- uređenje staze Kandija 33.100,00 kn

- temelj čekaonice 3.000,00 kn

Ćunski

- betoniranje puta kod Betanije 39.000,00 kn

- izvedba pokosa 22.500,00 kn

Punta Križa

- tamponiranje puteva 15.100,00 kn

- temelj čekaonice 7.000,00 kn

Belej

- sanacija puta za Verin 32.700,00 kn

Ustrine

- sanacija puteva 32.000,00 kn

Osor

- betoniranje puteva 107.000,00kn

ostalo nespomenuto 10.000,00kn

b) grad Mali Lošinj (putem povjeravanja poslova i
akcije MO) ukupno278.000,00 kn

Susak- zamjena poklopca bunara 6.000,00 kn

- izgradnja zida kod Guvna 37.000,00 kn

Ilovik- popravak i betoniranje puteva
5 dionica 85.000,00 kn

Unije - popravak staza 24.000,00 kn akcije MO

Veli Lošinj- popravak staza 48.000,00 kn akcije MO

- maslinarski put 39.000,00 kn

ostalo nespomenuto 39.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom članku planiraju se u ukupnom iznosu od 8.482.115,00 kn, i financirati će se po osnovi komunalne naknade u iznosu 5.431.173,00 kn, sredstva PGŽ-a 30.000,00 kn, a iznos od 3.020.942 ,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja.

Članak 2.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-02/11-01/12

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 20. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=760&mjesto=10005&odluka=84
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr