SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 50. Utorak, 27. prosinca 2011.
GRAD MALI LOŠINJ

83.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/ 09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011. godine, donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 51/10, 7/11 ) u daljnjem tekstu: Program

u čl. 2. točka 2. briše se i glasi:

»2. Izgradnja objekata komunalne infrastrukture- projekt Jadran koji se financira iz namjenskih sredstava ostvarenih od naknade koja se plaća po cijeni od 2,33 kn po m3

u čl. 2. točka 2. st. 2 mijenja se i glasi:

Ukupno planirana sredstva 7.886.888,37 kn

(iz viška prethodnih godina)

Riva Priko

- nabava vodovodnog materijala 1.048.000,00 kn

- priključenje na HEP 100.000,00 kn

- ugradba vodovodnih cijevi 400.000,00 kn

- stručni nadzor 2/3 od 100.000,00 66.670,00 kn

Uređaj na Kijcu

- projekt 235.000,00 kn

Poljana- Škverić

- nabava vodovodnih cijevi 858.485,00 kn

- priključenje na HEP 87.210,00 kn

- vodni doprinos 46.000,00 kn

- oborinska kanalizacija 200.000,00 kn

Sv. Martin 500.000,00 kn

Nerezine

- produženje ispusta 69.000,00 kn

- Rapoča 280.000,00 kn

- Vručić- Marinculićeva 21.900,00 kn

u čl. 2. točka 2 a mijenja se i glasi:

»2 a Vodoopskrba Nerezine

Ukupno planirana sredstva 362.872,00

(opći prihodi 182.855,00)

(iz viška prihoda 180.017)«

u čl. 2. točka 5 mijenja se i glasi:

»5. Proširenje kanalizacije s rekonstrukcijom vodovoda
Podjavori Veli Lošinj

Ukupno planirana sredstva 100.000,00 kn

(opći prihod)«

u čl. 2. točka 6. briše se,

u čl. 2. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. Proširenje kanalizacije u malim mjestima

Ukupno planirana sredstva 60.000,00 kn

(opći prihodi)«

u čl. 2. točka 11. mijenja se i glasi:

»11. Proširenje groblja Mali Lošinj

Ukupno planirana sredstva 422.671,00 kn

(vlastiti prihodi)«

Članak 2.

Članak 2.a.) mijenja se i glasi:« Kapitalni projekt proširenje groblja Ćunski iznosi 110.000,00 kn, vlastiti prihodi, odnosi se na projektnu dokumentaciju.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: « Građenje nerazvrstane ceste u skladišno-servisnoj zoni Kalvarija III. Faza s izgradnjom infrastrukture, planirana vrijednost radova 1.021.660,00 kn, iz viška prihoda 900.000,00 kn, kapitalne pomoći PGŽ-a 50.000,00 kn i vlstiti prihodi 71.660,00 kn.

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:« Građenje objekata javne rasvjete u ukupno iznosu od 721.000,00 kn odnose se na:

javna rasvjeta Annunziata- Sunčana uvala 691.863,66 kn

mala mjesta (Pogana i ostalo) 29.037,74 kn

(višak prihoda 566.912,00)

(vlastiti prihod 154.088,00)

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:« Kapitalni projekt poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja u ukupnom iznosu 379.000,00 kn; s vlastiti sredstvima 285.838,68 kn i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu 93.161,32 kn.«

Članak 6.

Članak 7. mijenja se i glasi:« Projekt pristupne ceste Galboka- Nerezine u visini 170.000,00 kn, vlastiti prihodi, za projektnu dokumentaciju.

Članak 7.

Članak 8. mijenja se i glasi:« Projekt pristupne ceste za stanove Nerezine 35.000,00 kn, vlastiti prihodi, za projektnu dokumentaciju.

Članak 8.

Članak 9. mijenja se i glasi:« Projekt rekonstrukcije raskršća Veli Lošinj- Mali Lošinj- Sunčana uvala u iznosu 91.300,00 kn, iz sredstava komunalnog doprinosa.

Članak 9.

Članak 10. mijenja se i glasi:« Kapitalni projekt cesta D- 100, u ukupnom iznosu 101.400,00 kn, vlastiti prihodi, odnosi se na imovinsko pravne na dionici Belej i projektiranje nogostupa i oborinske odvodnje u Osoru.

Članak 10.

Članak 11. mijenja se i glasi:« Kapitalni projekt uređenja Rive Priko u iznosu 9.164.500,00 kn, odnosi se na izradu projektne dokumentacije, uluge arheoloških radova, nadzora i gradnje jedne faze; vlastiti prihodi 1.026.000,00 kn, komunalni doprinos 202.620,00 kn, namjenski primici od zaduživanja 7.935.880,00 kn.

Članak 11.

Članak 12. mijenja se i glasi:« Projekt parkirališta Nova obala u Malom Lošinju u iznosu od 111.000,00 kn, vlastiti prihodi, odnosi se na projektnu dokumentaciju.

Članak 12.

Članak 15. mijenja se i glasi:»Kapitalni projekt pristupne ceste na Kalvariji za stanove u iznosu 320.000,00 kn , vlastiti prihodi, odnosi se na idejni projekt.

Članak 13.

Članak 16. mijenja se i glasi:« Projekt poploćenje Suska I. faza u iznosu 170.000,00 kn, vlastiti prihodi, odnosi se na idejni projekt I. Faze.

Članak 14.

Članak 18. mijenja se i glasi:« Izgradnja heliodroma na Iloviku u iznosu 95.000,00 kn, vlastiti prihodi, odnosi se na projeknu dokumentaciju.

Članak 15.

Članak 21 a.) mijenja se i glasi:« Izgradnja luke nautičkog turizma Velopin 242.580,00 kn, vlastiti prihodi, odnosi se na pripremnu projektnu dokumentaciju.

Članak 16.

Članak 21. b)mijenja se i glasi:« Kapitalni projekt šetnice Poljana-Runjica u iznosu 50.000,00kn, vlastiti prihodi, odnosi se na projektnu dokumentaciju.

Članak 17.

Dodaje se članak 21.c) i glasi:«Projekti za objekte infrastrukture u iznosu 37.000,00 kn, vlastiti prihodi, odnosi se na nenavedene projekte.«

Članak 18.

Članak 21.postaje članak 22. mijenja se i glasi:Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utrvrđuju se u iznosu od 25.630.532,86 kn od čega se 293.920,00 kn odnosi na prihod po osnovi komunalnog doprinosa, Fond zaštite okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati će projekte u iznosu od 93.161,32 kn, sredstva projekta Jadran u iznosu od 7.886.888,37 kn , sredstva namjenskih primitaka od zaduživanja u iznosu 7. 935.880,00 kn i 9.421.683,17 kn iz sredstava Proračuna i viška prihoda Grada Malog Lošinja.

Članak 19.

Ove III. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-02/11-01/14

Urbroj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 20. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=760&mjesto=10005&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr