SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 50. Utorak, 27. prosinca 2011.
GRAD CRES

46.

Na temelju članka 10. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 29/09) i članka 15. Odluke o javnim priznanjima Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 24/ 02, 7/05, 37/08, 38/09 i 41/10), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Grada Cresa

Članak 1.

Javno priznanje »Priznanje Pro Insula« dodjeljuje se o. Alojziju Litriću, za dostignuća i doprinos od značenja za razvitak i ugled Grada Cresa, a osobito za predan dugogodišnji rad na očuvanju Samostana sv. Frane u Cresu, kao nedjeljivog dijela creske povijesti i sadašnjosti.

Članak 2.

Zahvalnica Grada Cresa, dodjeljuje se slijedećim pravnim i fizičkim osobama:

1. Dom zdravlja - Područna ambulanta Cres - za kvalitetno pružanje zdravstvenih usluga i sigurnosti građanima Grada Cresa,

2. Eko-centar Caput Insulae Beli - za programe zaštite prirodnog i kulturno - povijesnog nasljeđa,

3. Kamp »Slatina« - za dostignuća u turizmu, te za razvoj Grada Cresa kao turističke destinacije),

4. Klub dijabetičara Cres - za rad na prevenciji i otkrivanju šećerne bolesti te edukaciju bolesnika,

5. Stolarski obrt Stolarija Fučić 1908 - za dugogodišnju stolarsku tradiciju i doprinos u razvoju i promociji obrtništva u Gradu Cresu,

6. Slastice »Margareta«, vl. Margareta Debelić Radetić - za očuvanje i njegovanje te promociju tradicije autohtonih creskih slastica,

7. Udruga umirovljenika Grada Cresa - za brojne programe a osobito za primjerenu skrb za osobe treće životne dobi,

8. Udruženje obrtnika Cres-Lošinj - za poticanje razvoja obrtništva, te za doprinos sveukupnom razvoju Grada Cresa,

9. Boris Belašić - za predan rad na očuvanju okoliša na području Mjesnog odbora Martinšćica,

10. Cvetko Vajentić - za predan rad na očuvanju okoliša na području Mjesnog odbora Martinšćica,

11. David Filipas - za očuvanje brodograditeljske baštine,

12. Ivanka Saganić - Geni - za aktivno sudjelovanje u radu Udruge umirovljenika.

Članak 3.

Javna priznanja Grada Cresa uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, povodom Dana Grada Cresa.

Članak 4.

Ova Odluka objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 612-01/11-1/13

Ur. broj: 2213/02-01/01-11-17

Cres, 20. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=760&mjesto=10002&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr