SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 50. Utorak, 27. prosinca 2011.
GRAD CRES

45.

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07 i 38/09), Gradsko vijeće na svojoj sjednici 20. prosinca 2011. godine, donosi sljedeće

SMJERNICE

za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Grada Cresa za 2012. godinu

1. Grad Cres je za 2012. godinu, prijedlogom Proračuna predviđa osiguranje sredstava za sustav zaštite i spašavanja i to za:

PLAN ZA 2012. GODINU


DVD - tekuća donacija 550.000,00 kn

Eko centar Caput Insulae Beli 50.000,00 kn

Centar za održivi razvoj »Gerbin« 3.000,00 kn

Lovačko društvo »Orebica« 12.000,00 kn

Udruga Pramenka 12.000,00 kn

Udruga »Ulika« 113.000,00 kn

HGSS 5.000,00 kn

Udruga Cres Insula activa 25.000,00 kn

Udruga »Ruta« 40.000,00 kn

Zdravstvo - programi 390.000,00 kn


UKUPNO 1.200.000,00 kn

2. Izrađen je Plan zaštite i spašavanja za Grad Cres.

3. Iimenovan je koordinator za realizaciju Programa aktivnosti DUZS za 2012. godinu - Vuk Zidanšek.

4. Ažurirana je Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja.

5. Ažuriran je Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja.

6. Gradonačelnik će donijeti Plan motrenja i ophodnje građevina i otvorenog prostora u vremenu visokog ili vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara s uključenim ustrojem motrilačko - dojavne službe za 2012. godinu u roku koji odredi Vlada RH.

7. Potpisan je Sporazum o žurnoj izradi prosjeka s tvrtkom »Elektrovoda d.o.o.« za 2012. godinu

8. Zadržati će se nivo medicinske pomoći iz 2011. godine, ali će se inzistirati na redovnim, još češćim dolascima specijalista, čime bi medicinska zaštita i pomoć bila još kvalitetnija i efikasnija.

9. Izvršena je izmjena i dopuna Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu.

10. Postaviti će na obavjesne table u svim Mjesnim odborima plakat s Odlukom o uvjetima loženja vatre na otvorenom (»Službene novine PGŽ« 22/01).

11. Obaviti će se sve radnje i obveze koje će proizići iz Programa vlade Republike Hrvatske za zaštitu od požara koje budu naložene za 2012. godinu.

12. Izvršiti će se sve obveze u rokovima naloženim od inspekcije Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Klasa: 214-01/11-1/2

Ur. broj: 2213/02-01/01-11-19

Cres, 20. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=760&mjesto=10002&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr