SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 50. Utorak, 27. prosinca 2011.
GRAD CRES

42.

Na osnovi stavka 3. članka 26. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011. godine donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Cresa (dalje u tekstu: Plan) utvrđuje se godišnji plan gradnje komunalnih vodnih građevna u 2012. godini, procjenjeni iznos ulaganja za gradnju komunalnih vodnih građevina iz Plana i izvori financiranja.

Članak 2.

U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina u ukupnom procijenjenom iznosu od 11.387.000,00 kuna.

Članak 3.

U 2012. godini na području Grada Cresa financirat će se gradnja sljedećih građevina za opskrbu pitkom vodom te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, kako slijedi:

Članak 4.

Građenje komunalnih vodnih građevina iz članka 3. financirat će se iz izvora i u iznosima kako slijedi:

1. Točke 1., 2. i 3. Projekt Jadran
ukupno. . . . . . . . . . . . . . . . 10.550.000,00 Kn

Financiranje: kredit Svjetke banke 50%. . . . 5.275.000,00 Kn

Hrvatske vode 7,2%. . . . . . . . . . 759.600,00 Kn

Min.reg.razv.šum.

i vod.gosp.24%. . . . . . . . . . . . 2.532.000,00 Kn

Naknada za razvoj 18,8%. . . . 1.983.400,00 Kn

2. Točke 4, 5, 6, 7 i 8
ukupno . . . . . . . . . . . . . . . . . 837.000,00 Kn.

Financiranje: Grad Cres proračun. . . . . . . . . . 125.000,00 Kn

Vodovod i čistoća
Cres M.Lošinj
. . . . . . . . . . . . . . . 712.000,00 Kn

Članak 5.

Ovaj Plan usklađen je sa Proračunom Grada Cresa za 2012. godinu.

Članak 6.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/11 -01/11

Ur. broj: 2213/02-01-01-11-3

Cres, 20. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=760&mjesto=10002&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr