SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 50. Utorak, 27. prosinca 2011.
GRAD CRES

41.

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011. godine donijelo je

PROGRAM GRADNJE
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Gradu Cresu za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Programom obuhvaćeni su radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Cresa u 2012. godini i to izgradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada.

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članak 2.

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 1. i 2. i 3. financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, prihoda od prodaje zemljišta i iz sredstava povrata poreza a točka 1.2 financira se iz sredstava potpore.

Članak 4.

Realizacija programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture teći će u skladu s dinamikom ostvarivanja predviđenih prihoda.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/11-01/8

Ur. broj: 2213/02-01-01-11-3

Cres, 20. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=760&mjesto=10002&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr