SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 50. Utorak, 27. prosinca 2011.
GRAD CRES

38.

Temeljem članka 1. i 74. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06) članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 29/09) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u športu za 2012. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od općeg značenja za Grad Cres, za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Cresa za 2012. godinu.

Od općeg značenja za Grad Cres su one aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu koje se na području Grada Cresa poduzimaju u svezi s:

- poticanjem i promicanjem sporta,

- provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,

- treningom, organizacijom i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih natjecanja, te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom sportaša,

- poticanjem rekreacijskih aktivnosti građana, kao i drugim sportskim aktivnostima koje su u službi unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti kod pučanstva,

- brigom za sportske objekte.

Članak 2.

Poslovi, djelatnosti i aktivnosti iz članka 1. ovog Programa provode se kroz rad sportskih klubova i njihovih udruga koje sustavno organiziraju treninge i prijavljuju se po granskim savezima na službena natjecanja.

Sportski klubovi i njihove udruge u sklopu svojih aktivnosti obuhvaćaju i mladež te ostalo pučanstvo radi provođenja rekreacijskih aktivnosti.

Članak 3.

Za aktivnosti, poslove i djelatnosti iz članka 1., a kroz djelovanje sportskih klubova i njihovih udruga iz članka 2. ovog Programa, Grad Cres u proračunu za 2011. godinu osigurava sredstva koja će se kao tekuće donacije rasporediti za sljedeće aktivnosti:

1. Nogometnom klubu Cres osiguravaju se sredstva za troškove održavanja nogometnih susreta, nabavku opreme, naknade treneru i druge materijalne troškove.

2. Košarkaškom klubu Cres osiguravaju se sredstva za troškove natjecanja i nabavku opreme.

3. Sportsko ribolovnom društvu »Parangal« i sportsko ribolovnom društvu »Rak« iz Martinšćice osiguravaju se sredstva za sudjelovanje na natjecanjima, te za troškove čišćenja podmorja i akvatorija u uvalama područja Grada Cresa.

4. Jedriličarskom klubu »Reful« osiguravaju se sredstva za redovne aktivnosti u promicanju jedriličarstva.

5. Karate klubu osiguravaju se sredstva za unapređenje karate sporta u Cresu, te pružanja mogućnosti stanovnicima otoka bavljenje tim sportom.

6. Šahovskom klubu osiguravaju se sredstva za vođenje škole šaha za mlađi i stariji uzrast, za unapređenje i omasovljenje šahovske igre na području Grada Cresa, te za sudjelovanje na šahovskim turnirima.

Članak 4.

Grad Cres financirat će tijekom 2012. godine poslove tekućeg održavanja Nogometnog igrališta Cres i organizaciju regate.

Članak 5.

Gradonačelnik vrši raspored sredstava temeljem zahtjeva pojedinog kluba, te prati njihovo namjensko korištenje. Upravni odjel nadležan za proračun Grada Cresa podnosit će izvješće Gradonačelniku o ostvarivanju ovog programa.

Sredstva utvrđena ovim Programom izdvajat će se zavisno od dinamike ostvarenja Proračuna.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine te će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 400-01/11-01/24

Ur. broj: 2213/02-01-01-11-13

Cres, 20. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=760&mjesto=10002&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr