SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 50. Utorak, 27. prosinca 2011.
GRAD CRES

35.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011. godine, donosi

PRORAČUN GRADA CRESA ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Cresa sadrži:

 

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi Proračuna Grada Cresa utvrđuju se u računu prihoda i rashoda, računu financiranja te posebnom dijelu proračuna u kojem su rashodi razvrstani prema ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja kako slijedi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 3.

Proračun Grada Cresa za 2012. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 400-01/11-01/24

Ur. broj: 2213/02-01-01-11-7

Cres, 20. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v. r.

 

Proračun Grada Cresa za 2012. godinu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=760&mjesto=10002&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr