SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
OPĆINA PUNAT

60.

Na temelju članka 28. stavka 1. točke 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) te članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Punat na 23. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2011. godine donosi

ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Punat

Članak 1.

Donosi se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Punat koju je izradila ovlaštena tvrtka »ELKRON« d.o.o. Pula u studenom 2011. godine, a po pribavljenoj suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, KLASA: 810-03/10-01/02, URBROJ: 543-12- 01-11-4 od 23. studenoga 2011. godine.

Članak 2.

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Punat, ovjerena pečatom Općinskog vijeća i potpisom predsjednika Općinskog vijeća, sastavni je dio ove Odluke.

Jedan izvornik čuva se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-11-8

Punat, 19. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51521&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr