SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
OPĆINA PUNAT

59.

Temeljem članka 5. stavka 7. i 8. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine« broj 16/ 07 i 124/10), članka 36. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Punat, na 23. sjednici održanoj 19. prosinca 2011. godine donosi

ODLUKU
o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru dijela katastarskih općina Punat i Stara Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina sredstava koja pravne i fizičke osobe, nositelji prava na nekretninama osiguravaju

za katastarsku izmjeru na području Općine Punat za dijelove katastarskih općina Punat i Stara Baška.

Članak 2.

Visina sredstava kojima fizička osoba, nositelj prava na nekretninama, sudjeluje u financiranju katastarske izmjere na području Općine Punat za dijelove katastarskih općina Punat i Stara Baška iznosi =2.000,00 kn.

Nositelj prava na samo jednoj nekretnini plaća 25% iznosa iz stavka 1. ovog članka.

Iznos iz stavka 1. i 2. ovog članka, nositelj prava na nekretninama može platiti u četiri (4) jednaka obroka u roku od godine dana od dana sklapanja Ugovora o sufinanciranju katastarske izmjere na području dijela katastarskih općina Punat i Stara Baška.

Članak 3.

Visina sredstava kojima će pravna osoba, nositelj prava na nekretninama, financirati katastarsku izmjeru na području Općine Punat za dijelove katastarskih općina Punat i Stara Baška određuje se prema površini nekretnina i iznosi:

- za nekretnine ukupne površine do 1.000 m2 =3.000,00 kn

- za nekretnine ukupne površine od 1.001 m2 do 5.000 m2 =5.000,00 kn

- za nekretnine ukupne površine od 5.001 m2 do 30.000 m2 =10.000,00 kn

- za nekretnine ukupne površine od 30.001 m2 do 50.000 m2 =25.000,00 kn

- za nekretnine ukupne površine preko 50.001 m2 =50.000,00 kn

Članak 4.

Općina Punat i nositelj prava na nekretninama iz ove Odluke sklopiti će Ugovor o sufinanciranju katastarske izmjere na području Općine Punat za dijelove katastarskih općina Punat i Stara Baška.

Članak 5.

Nositelj prava na nekretninama dužan je prilikom pristupanja izlaganju katastarskih podataka predočiti Ugovor o sufinanciranju katastarske izmjere na području Općine Punat za dijelove katastarskih općina Punat i Stara Baška iz članka 4. ove Odluke i potvrdu o izvršenoj uplati ugovorenog iznosa.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-11-7

Punat, 19. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51521&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr