SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
GRAD DELNICE

50.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 8. i 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/ 08 i 36/09) te članaka 10. i 11. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/09), na sjednici održanoj 20. prosinca 2011. godine donosi

ODLUKU
o I. Izmjenama i dopunama
Odluke o javnim priznanjima Grada Delnica

Članak 1.

U Odluci o javnim priznanjima Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 45/08 i 50/08) članak 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Grad Delnice godišnje dodjeljuje najviše jednu Nagradu za životno djelo.«

Članak 2.

Članak 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U jednoj kalendarskoj godini mogu se dodijeliti najviše dvije godišnje nagrade Grada Delnica.«

Članak 3.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Povelja Grada Delnica dodjeljuje se kao znak zahvalnosti Grada Delnica za obilježavanje 10-ogodišnjih obljetnica aktivnog rada i postojanja nagrađenog, a za dostignuća i doprinos od značaja u domeni gospodarskog i društvenog života Grada Delnica kao i za ostala posebno vrijedna društvena dostignuća ostvarena tijekom svog rada i postojanja. Povelja Grada Delnica je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi.«

Članak 4.

U članku 13. stavci 1., 2. i 3. se mijenjaju i glase:

»Plaketa za Nagradu Grada Delnica za životno djelo sadrži naziv nagrade, ime i prezime dobitnika nagrade, dostignuće za koje se nagrada dodjeljuje, grb Grada Delnica u zlatnoj boji, potpise predsjednika Gradskoga vijeća i gradonačelnika Grada Delnica i datum uručenja.

Plaketa za Godišnju nagradu Grada Delnica sadrži naziv nagrade, ime i prezime dobitnika nagrade ako je dobitnik fizička osoba, odnosno naziv pravne osobe, dostignuće za koje se nagrada dodjeljuje, grb Grada Delnica u srebrnoj boji, potpise predsjednika Gradskoga vijeća i gradonačelnika Grada Delnica i datum uručenja.

Plaketa za Povelju Grada Delnica sadrži naziv nagrade, ime i prezime dobitnika nagrade ako je dobitnik fizička osoba, odnosno naziv pravne osobe, obljetnica prigodom koje se nagrada dodjeljuje, grb Grada Delnica u brončanoj boji, potpise predsjednika Gradskoga vijeća i gradonačelnika Grada Delnica i datum uručenja.«

Članak 5.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Dobitnik nagrade za životno djelo Grada Delnica uz pisano priznanje dobiva i novčanu nagradu u vrijednosti 10.000,00 kuna.

Dobitnik godišnje nagrade Grada Delnica uz pisano priznanje dobiva i novčanu nagradu u vrijednosti 3.000,00 kuna.«

Članak 6.

U članku 15. stavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»Javna priznanja Grada Delnica, osim proglašenja nekog Počasnim građaninom i Zahvalnice, dodjeljuju se temeljem javnog poziva objavljenog na službenoj web stranici Grada Delnica.

U sredstvima javnog priopćavanja, odmah nakon raspisivanja javnog poziva, objavljuje se obavijest o njegovu raspisivanju.

Javni poziv u pravilu je otvoren od najmanje 30 do najviše 60 dana.«

U članku 15. stavak 8. briše se u potpunosti.

Članak 7.

U članku 19. stavku 3. riječi: »iz prethodnog stavka« mijenjaju se i glase: »iz prvog stavka ovoga članka«.

U članku 19. stavku 4. riječi: »stručna služba gradonačelnika, Gradskog vijeća i poglavarstva« mijenjaju se i glase: »Stručna služna za obavljanje poslova gradonačelnika, samouprave i uprave«.

Članak 8.

U članku 21. stavak 3. briše se u potpunosti.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 061-01/08-01/04

Ur. broj: 2112-01-04-04/4-11-4

Delnice, 20. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICE

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51300&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr