SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
GRAD DELNICE

43.

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09,41/09) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 20. prosinca 2011. godine donosi

ODLUKU
o Proračuna Grada Delnica za 2012. godinu
s projekcijama za 2013. i 2014. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Proračun Grada Delnica za razdoblje od 2012. - 2014. godine sastoji se od Proračuna Grada za 2012. godinu te Projekcije Proračuna za 2013. i 2014. godinu.

Proračun Grada Delnica za razdoblje od 2012. - 2014. godine iskazuje se u Općem dijelu Proračuna i Posebnom dijelu Proračuna.

II. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio Proračuna Grada Delnica za razdoblje od 2012. - 2014. godine sastoji se od računa prihoda i rashoda, računa zaduživanja/financiranja, čije su vrijednosti iskazane kako slijedi:

Prihodi i primitci te rashodi i izdaci raspoređeni su po ekonomskoj klasifikaciji i utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja/financiranja

III. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu Grada Delnica za razdoblje od 2012. do 2014. godine iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 400-08/11-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-03/01-11-1

Delnice, 20. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Odluka o Proračunu Grada Delnica za 2012  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51300&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr