SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
GRAD DELNICE

 

42.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 129/08 i 36/09) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/09), na sjednici održanoj 20. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o I. Izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava
za rad političkih stranaka i nezavisne liste
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica

Članak 1.

U Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisne liste zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 53/10), u članku 5.

riječi »konstituiranja Gradskog vijeća«, mijenjaju se i glase: »11. srpnja 2011. godine«.

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

Sukladno članku 4. ove Odluke, za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 6.493, 50 kuna

Isto tako, sukladno članku 4. ove Odluke za svakog člana Gradskog vijeća pod zastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 649,35 kuna.

U članku 8. stavku 1., riječ »konstituiranja«, mijenja se i glasi:

»11. srpnja 2011.« godine

U članku 8. stavku 1. u tablici, riječi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

 

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 402-01/10-01/03

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-11-03

Delnice, 20. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

Odluka o I. Izmjenama Odluke o raspoređi  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51300&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr