SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
GRAD DELNICE

41.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 38/ 09, 79/11, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11 ), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/ 09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

II. IZMJENE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama Programa utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalna infrastrukture za:

1. - javne površine 2. - održavanje čistoće

- nerazvrstane ceste - odlaganje komunalnog otpada

- groblja - tržnice na malo

- javna rasvjetu

Članak 2.

U narednoj 2011. godini planira se izgradnja:

Članak 3.

Dinamika izvođenja radova uskladit će se s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih pod člankom 2. ovog Programa.

Članak 4.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/10-01/26

Ur. broj: 2112-01-04-02/01-11-03

Delnice, 20. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51300&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr