SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
GRAD DELNICE

38.

Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/ 09) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 20. prosinca 2011. godine donosi

ODLUKU
o Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna
Grada Delnica za 2011. godinu sa Projekcijom
za 2012. i 2013. godinu

Članak 1.

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Delnica za 2011. godinu s projekcijom za 2012. i 2013. godinu sadrže:

A) OPĆI DIO PRIHODA I RASHODA

B) POSEBNI DIO PRORAČUNA

C) RASHODI I IZDACI RAZVRSTANI PO NOSITELJIMA I KORISNICIMA, PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA KAKO SLIJEDI

1. Predstavnička tijela

2. Jedinstveni upravni odjel

Članak 2.

Prihodi i primitci u iznosu od 31.568.325,20 kuna i višak iz prethodnih godina u iznosu od 1.096.088,04 kuna te rashodi i izdaci u iznosu od 32.664.413,24 kune, raspoređeni su po skupinama i podskupinama koje su sastavni dio ove Odluke te se utvrđuju u bilanci prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za 2011. godinu.

Članak 3.

Rashodi odnosno izdaci u proračunu u iznosu od 32.664.413,24 kune raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, te potanjim namjenama u Posebnom dijelu proračuna za 2011. godinu iskazanih po razdjelima te čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Višak prihoda nad rashodima rasporedit će se u 2011. godini na sljedeći način:

1. Zimska služba - čišćenje snijega 160.000,00 kn

2. Ogrjev za socijalno ugrožene osobe 16.150,00 kn

3. Izgradnja ceste i kom. infrastrukture u poslovnoj zoni 200.000,00 kn

4. 317.413,25 kn ostaje za prijenos u sljedeću godinu (45% stanovi na kojima postoji stanarsko pravo)

5. 402.524,79 kn utrošit će se za pokriće u sljedećoj godini za rezultat poslovanja

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/02

Ur. broj: 2112-01-04-03/01-11-6

Delnice, 20. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Odluka o Drugim Izmjenama i dopunama Pro  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51300&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr