SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
GRAD BAKAR

40.

Na temelju odredbe iz članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 125/ 08 i 36/09), članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 57/11) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 27. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine donijelo

PROGRAM
Javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi 2012. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Bakra (u nastavku: Grad) u socijalnoj skrbi utvrđuje se financiranje iz Proračuna Grada za 2012. godinu (u nastavku: Proračun) programa subvencioniranja troškova, programi nabave i programi pomoći osobama u stanju socijalne potrebe, a koji su od interesa za Grad i to:

6. Potpore za novorođenu djecu

7. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

8. Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima

9. Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama

Članak 2.

Programom zdravstvene zaštite predviđaju se pomoći predškolske zdravstvene zaštite, patronažnoj službi, preventivnoj zdravstvenoj zaštiti, te humanitarnim i drugim karitativnim ustanovama i udrugama sa sjedištem ili interesnim poljem rada na području Grada Bakra.

5. Poboljšanje zdravstvenog standarda

6. Borba protiv ovisnosti

7. Subvencioniranje Udruge umirovljenika Grada Bakra

8. Ostale pomoći udrugama i društvima

Članak 3.

Radi ostvarivanja programa iz članka 1. sredstva u Proračunu Grada se osiguravaju kako slijedi:

NAZIV PROGRAMA

1. Potpore roditeljima za novorođenu

djecu 200.000,00 kn

2. Pomoć obiteljima za nabavu ogrjeva 40.000,00 kn

3. Ostale pomoći obiteljima 120.000,00 kn

4. Pomoć obiteljima za troškove prehrane

u produženom boravku 50.000,00 kn

5. Pomoć obiteljima za troškove

električne energije 170.000,00 kn

6. Putni troškovi učenika i studenata 60.000,00 kn

7. Pomoć obiteljima u prehrani 800.000,00 kn

8. Pomoć obiteljima za stanovanje 50.000,00 kn

9. Marende učenika osnovnih škola 120.000,00 kn

10. Pomoć i prehrani dojenčadi i male djece 30.000,00 kn

11. Pomoć za udžbenike za učenike po

socijalnom programu 70.000,00 kn

12. Stipendije i školarine prema

socijalnom programu 50.000,00 kn

13. Pomoć obiteljima u slučaju elementarnih

nepogoda 20.000,00 kn

14. Pomoć socijalno ugroženim

umirovljenicima 100.000,00 kn

15. Pomoć invalidnim i hendikepiranim

osobama 30.000,00 kn

16. Financiranje troškova asistenta u

nastavi za školsku djecu s teškoćama

u razvoju 90.000,00 kn

17. Pomoć u troškovima prijevoza prema

Odluci o socijalnom programu 140.000,00 kn

18. Besplatne marende za učenike s

posebnim potrebama 5.000,00 kn


UKUPNO od 1. do 18. 2.145.000,00 kn

Članak 4.

Radi ostvarivanja programa iz članka 2. sredstva u Proračunu Grada se osiguravaju kako slijedi:

NAZIV PROGRAMA

1. Donacija za patronažu 10.000,00 kn

2. Program preventivne zdravstvene zaštite

Grada Bakra 150.00,00 kn

3. Program cijepljenja protiv HPV-a 30.000,00 kn

4. Donacija Udruzi dijabetičara

Grada Bakra 20.000,00 kn

5. Donacija DDK Grada Bakra 13.000,00 kn

6. Donacija za zdravstvenu zaštitu

predškolske djece 15.000,00 kn

7. Donacija za palijativnu skrb 27.000,00 kn

8. Donacija Udruzi VITA Bakar 12.000,00 kn

9. Kapitalna donacija Thalasoterapiji Opatija

za nabavku kap. neinvenzivne kardiološke

opreme 50.000,00 kn

10. Donacija klubu liječenih alkoholičara 15.000,00 kn

11. Sufinanciranje plana PGŽ 7.000,00 kn

12. Donacija Udruzi umirovljenika 120.000,00 kn

13. Donacija Hrvatskom crvenom križu 90.000,00 kn

14. Donacije ostalim društvima i udrugama 20.000,00 kn

15. Kap. donacija Centru za socijalnu skrb

za nabavku vozila 13.000,00 kn


UKUPNO od 1. do 15. 592.000,00 kn

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-11-21

Bakar, 15. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51222&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr