SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
GRAD BAKAR

 

37.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i čl. 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na 27. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u
Gradu Bakru za 2012. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2012. godini (u daljnjem tekstu: Program) određuje se financiranje vatrogastva i održavanje komunalne infrastrukture u 2012. godini na području Grada Bakra za slijedeće komunalne djelatnosti:

. odvodnja atmosferskih voda,

. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

. održavanje javnih površina,

. održavanje nerazvrstanih cesta,

. održavanje groblja,

. javna rasvjeta.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2012. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. Programa obuhvaća:

II. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

3. Na području naselja

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Sveukupan iznos za izvršenje programa po djelatnostima planirana su u iznosu od 8.410.000,00 kuna.

Članak 4.

Ovaj program stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine te će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-11-11

Bakar, 15. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

Program održavanja komunalne infrastrukt  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51222&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr