SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
GRAD BAKAR

36.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i čl. 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na 27. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2012. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Program) određuje se izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture na području Grada Bakra za 2012. godinu za:

. Javne površine,

. Nerazvrstane ceste,

. Javnu rasvjetu,

. Groblja.

Programom se utvrđuje:

- opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja iz stavka 1. ovog članka,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

II. JAVNE POVRŠINE

Članak 2.

Planirana izgradnja javnih površina za predviđeno razdoblje utvrđuje se kako slijedi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 6.

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 5.620.000,00 kuna.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu 01. siječnja 2012. godine, te će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-11-10

Bakar, 15. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

Program gradnje objekata i uređaja komun  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51222&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr