SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
GRAD BAKAR

 

31.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09, 63/11, 130/11) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na 27. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine donijelo je

REBALANS PLANA
gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini

Članak 1.

Ovim se Rebalansom plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Rebalans) utvrđuje izmjenjen i dopunjen godišnji plan komunalnih vodnih građevina u 2011. godini, procijenjeni iznos ulaganja te izvori sredstava za financiranje gradnje.

Članak 2.

U 2011. godini financirat će se rebalansom gradnja komunalnih vodnih građevina u ukupnom procijenjenom iznosu od 47.137.000,00 kn.

Članak 3.

U 2011. godini financirat će se rebalansom gradnja komunalnih vodnih građevina od zajedničkog interesa suvlasnika isporučitelja javne usluge vodoopskrbe i odvodnje, Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), kako slijedi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

.679.739,00 kn iz naknade za razvoj Grada Bakra

.14.010.261,00 kn iz naknade za razvoj za ostalih JLS

.11.000.000,00 kn iz sredstava Suspidijarnog zajma

.3.520.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda Projekt Jadran

.5.280.000,00 kn iz sredstava Državnog proračuna

.8.470.500,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda

Članak 4.

U 2011. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina na području Grada Bakra, kako slijedi:

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

. 110.000,00 kn iz naknade za razvoj za Grada Bakra

. 3.966.500,00 kn iz sredstava Proračuna Grada Bakra (2.310.000,00 kn realizirano kroz Proračun Grada Bakra u 2010. godini, 1.350.000,00 kn planirano u Proračunu Grada Bakra za 2011. godinu i 306.500,00 planirano u Proračunu Grada Bakra za 2012. godinu). Napomena: Investicije navedene pod točkama 11., 12., 13. (dio), 14. i 15. Rebalansa, Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2011. godinu izuzete su iz plana, jer je gotovo sigurno da iste neće biti realizirane do kraja 2011. godine. Stoga su navedene investicije planirane u određenim iznosima u Proračunu Grada Bakra za 2012. godinu.

. 100.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-11-12

Bakar, 15. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51222&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr