SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
GRAD BAKAR

29.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i čl. 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na 27. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine donijelo je

DRUGE IZMJENE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2011. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture na području Grada Bakra za 2011. godinu:

. Javne površine,

. Nerazvrstane ceste,

. Javna rasvjeta,

. Opskrba pitkom vodom,

. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

. Groblje.

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata stavka 1. ovog članka te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

Planirana izgradnja javnih površina za predviđeno razdoblje utvrđuje se kako slijedi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 8.

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 10.900.000,00 kuna.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-11-08

Bakar, 15. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

Druge Izmjene Programa gradnje objekata   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51222&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr